Máte strach z kontroly oblastního inspektorátu práce? A je takový strach oprávněný? Dost možná ano. V minulém roce oblastní inspektoráty práce provedly 9 092 kontrol se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení. 933 kontrol (cca 10%) bylo na udání, tedy podnět občanů. Inspektoři se dále účastnili šetření více než osmi stovek pracovních úrazů.

Oblastní inspektoráty práce uložily v roce 2018 sankce v souhrnné výši 299 359 611 Kč. Do této výše jsou započteny i sankce za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů a nelegálního zaměstnávání. Celkový počet kontrol provedených inspektoráty práce byl 28 206, což znamená, že průměrná sankce na jednu kontrolu byla 10 613 Kč.

Při kontrolách bylo odhaleno celkem 20 324 nedostatků v oblasti BOZP. Nejčastějším nedostatkem bylo nedostatečné vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Jde však o „obecnou“ definici, pod kterou se dá skrýt téměř každé dílčí porušení a je tedy spíše nic neříkající.

Nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách

Na základě zkušeností odborně způsobilé osoby, byly vytipovány a sepsány nejčastější závady na pracovištích, zjišťované oblastními inspektoráty práce.

O těchto si můžete přečíst v dřívějším článku: „BOZP a PO na pracovišti – praktické tipy a rady.“

O tom, jak taková kontrola OIP probíhá, jsme psali zde: „Inspektorát práce – kontrola BOZP a zkušenosti s ní

Jak se na kontroly díváte vy?

Co i o kontrolách myslíte? Je jich dost? Jsou dostatečně četné? Jsou sankce dost vysoké? A plní kontroly a navazující sankce svůj hlavní účel, tedy donutit zaměstnavatele řádně plnit své povinnosti v oblasti BOZP? Nebo se míjí účinkem?

Podělte se o své názory v komentářích…