Snad při každé manuální práci, si můžete minimálně odřít ruce nebo se o něco pořezat. Těmto zraněním, někdy drobným, jindy ale poměrně vážným, lze přitom poměrně snadno předejít. Stačí použít vhodné pracovní rukavice proti mechanickým rizikům.

Pracovní rukavice jsou osobním ochranným pracovním prostředkem OOPP) a při jejich poskytování zaměstnancům, je nutno postupovat v souladu s právními předpisy. Více informací o zásadách správného poskytování OOPP se dočtete v článku: Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – jak je správně poskytovat.

Ochrannými pracovními rukavicemi proti mechanickým rizikům se rozumí rukavice, které poskytují ochranu proti alespoň jednomu z následujících mechanických rizik:

  • oděr,
  • řez čepelí,
  • trhání,
  • propíchnutí.

Dodatečně se zkouší odolnosti proti nárazu.

Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům jsou zkoušeny dle ČSN EN 388.

Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům a jejich značení

Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům jsou přímo na rukavici označeny symbolem, viz obrázek níže a třídami provedení, vyjádřenými buď číselnou hodnotou, kdy vyšší číslo vyjadřuje vyšší třídu a tím vyšší ochranné vlastnosti nebo písmenným znakem A až F, kdy analogicky, F značí nejvyšší třídu proti řezu.

Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům - značení
Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům – štítek s označením
Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům - označení přímo na rukavici
Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům – označení přímo na rukavici

Symbol, značící pracovní rukavice proti mechanickým rizikům a příklad označení s vysvětlením:

Tabulka se zkušebními hodnotami pro jednotlivé třídy rukavic

Pokud je u konkrétní třídy uvedeno X znamená to, že pracovní rukavice nebyla podrobena konkrétní zkoušce proti riziku. U některých rukavic může být uvedena hodnota 0, což znamená, že rukavice má minimální třídu provedení pro dané samostatné jednotlivé nebezpečí. Rukavice je tak určena jen proti rizikům, která mohou způsobit maximálně povrchová zranění. V praxi např. zahradní rukavice.

Označení P je dodatečnou ochrannou a není pro rukavice povinné.

Níže na obrázku jsou patrny rukavice, které mají dodatečnou ochranu proti nárazu v oblasti kloubů.

Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům s dodatečnou ochranou
Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům s dodatečnou ochranou proti nárazu v oblasti kloubů

Výběr správných rukavic

Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům se dnes vyrábějí ve stovkách různých provedení. Některé jsou dokonce kombinovány s jinými typy ochrany, jako např. kombinované rukavice proti mechanickým rizikům a proti chemickým rizikům. Rozhodně je tedy z čeho vybírat. Navíc i dvoje rukavice se stejnými ochrannými vlastnostmi se mohou na ruce a při práci chovat zcela rozdílně. Jedny mohou být tuhé, druhé velmi přizpůsobivé. Výběru pracovních rukavic je tak potřeba věnovat náležitou pozornost, péči a čas. Výrobce určitě může doporučit vhodné rukavice, ale zkoušet různé druhy, různých výrobců, může být nakonec tou nejlepší cestou, jak nalézt ty nejvhodnější

Jak jste na tom s pracovními rukavicemi vy? Nosíte je vůbec při práci nebo rizika ignorujete? Máte své favority? Klidně do komentáře uveďte konkrétní typ rukavic.

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno