Stále spousta zaměstnavatelů se mylně domnívá, že lékařské prohlídky se týkají jen zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Tedy, že zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti, resp. ve zkratce brigádníka, mohou zaměstnat ze dne na den. Odpověď na otázku: „Kdy musí brigádník na lékařskou prohlídku?“ najdete v tomto článku. Úplně tak jednoduché to ale není.

Brigádník za jistých okolností skutečně nemusí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku, ale v praxi jsou stejně tak časté případy, kdy ji absolvovat musí. Níže jsou uvedeny dvě podmínky, která každá sama o sobě stačí k tomu, aby se pro brigádníka lékařská prohlídka stala povinnou.

První podmínka – kategorizace

První podmínkou, která v případě, že je splněna, znamená povinnou pracovněléařskou prohlídku i pro brigádníky je, že práce je prací rizikovou!

Riziková práce je taková, která je zařazena do kategorie 2R, 3 nebo 4. Všechny práce zaměstnavatele musejí být do kategorií zařazeny. Více o kategorizaci prací se můžete dočíst např. v článku: „Kategorizace prací – vysvětlení a praktické tipy k zařazování.

Ve výrobách jsou rizikové práce časté zejména z hlediska hluku, fyzické námahy či pracovní polohy. Obezřetnost je nutno věnovat i nebezpečným chemickým látkám a směsím.

Druhá podmínka – rizika ohrožení zdraví

Druhou podmínkou, při jejímž splnění se pracovnělékařská prohlídka opět stává pro brigádníky povinnou je fakt, že součástí práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy. Mezi tyto předpisy patří zejména vyhláška č. 79/2013 Sb., úz a dále např. zákon o provozu na pozemních komunikacích nebo zákon o drahách.

Činnosti, které pokud váš brigádník má vykonávat a pro jejichž výkon je nutno provést pracovnělékařskou prohlídku, jsou uvedeny níže v tabulce.

Zejména zajímavou oblastí je např. pohostinství. Kde se brigádníků zaměstnává poměrně hodně. Přitom, pokud jde o brigádníky, kteří přicházejí do kontaktu s potravinami, jedná se o činnosti tzv. epidemiologicky závažné a pracovnělékařská prohlídka je povinná!

Kdy musí brigádník na lékařskou prohlídku už víme, ale ke komu?

Alespoň zde, je situace jednodušší. Pokud je pro brigádníka pracovnělékařská prohlídka povinná, vždy ji musí absolvovat u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.

Není zde výjimka ani prostor, aby se jí podrobil u svého registrujícího (obvodního) lékaře.

Nepodceňujte lékařské prohlídky – nevyplatí se to!

Jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je, že nesmí k práci připustit zaměstnance, který není k této zdravotně způsobilý.

Pracovnělékařské prohlídky slouží nejen k tomu, aby se zaměstnanci při práci nic nestalo, ale rovněž i k tomu, aby zaměstnanec při práci neohrozil ostatní osoby.

Správnost a úplnost provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců po vás může vyžadovat při své běžné preventivní kontrolní činnosti:

  • živnostenský úřad;
  • oblastní inspektorát práce;
  • krajská hygienická stanice.

Co je však důležité vědět je fakt, že správnost pracovnělékařské prohlídky a platnost lékařského posudku se řeší pří každém vážnějším pracovním úraze a při každé nemoci z povolání!

Teď už víte, kdy musí brigádník na lékařskou prohlídku, tak v této oblasti nic nepodceňujte!

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno