Podmínky pro umisťování reklamních bannerů na webu BOZPforum.cz

Na webu BOZPforum.cz si můžete zakoupit reklamní prostor, do kterého je možno umístit váš reklamní banner.

Nabízíme vám několik reklamních prostorů. Každý z reklamních prostorů má svou pevně danou velikost a je nabízen za různou cenu. Všechny prostory jsou ale voleny tak, aby pokud možno oslovily co nejvíce návštěvníků webu. A právě z tohoto důvodu, že váš reklamní banner zasáhne naše čtenáře, si dovolujeme stanovit několik základních podmínek, které je nutno splnit.

Relevantnost reklamy

Návštěvníky webu BOZPforum.cz jsou zejména osoby, které se zajímají o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, první pomoci a všech souvisejících oblastí. Proto i vaše reklama, prezentovaná formou reklamního banneru, by měla cílit na tyto osoby. Vyhrazujeme si proto právo, odmítnout takovou reklamu, která je zcela mimo tuto oblast. Typickými příklady reklamy, kterou na webu nechceme, je reklama na finanční produkty, kosmetiku, šperky apod. Naopak uvítáme reklamu na produkty či služby v oblasti BOZP či PO, jako jsou např. osobní ochranné pracovní prostředky, věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení, bezpečnostní tabulky a značení a nebo i dále související obory, jako např. motorové manipulační vozíky, regály, žebříky, lešení, popř. také reklama na pořadatele různých seminářů, kurzů či konferencí v oblasti BOZP.

Etičnost reklamy

Vyhrazujeme si právo odmítnout reklamu na takové produkty či služby nebo i jiné, která zjevně odporuje českým právním předpisům, je sexuálního charakteru, je zjevně rasistická, nábožensky orientovaná nebo jiným způsobem neetická. Současně si vyhrazujeme právo odmítnout reklamu podnikajícím fyzickým osobám či právnickým osobám, jejichž jednání je zjevně neetické, v rozporu s dobrými mravy apod.

Konkurenční reklama

Vaši reklamu můžeme zamítnout také z důvodu, že na webu již je jiný reklamní prostor vyhrazen vaší konkurenci. Na webu tak standardně nepoběží reklama dvěma subjektům, které se zabývají stejnou problematikou a nabízejí totožné služby či produkty.

Estetičnost reklamy

Váš reklamní banner, který má být publikován na webu BOZPforum.cz, musí mít jistou dávku estetična. Vyhrazujeme si odmítnout zejména takové reklamní bannery, které se na sebe snaží přitáhnout pozornost extrémními barvami, blikajícím efektem apod. Pokuste se vytvořit čistý a věcný design. Není naším cílem, aby na webu byly jen takové bannery, které splynou z ostatním obsahem a čtenář si jich nevšimne. Nepřípustný je pro nás opačný extrém. Tj. banner může být bez problémů kontrastní, výrazný, ale přiměřeně.

Právo veta

Vyhrazujeme si právo, odmítnout vaši reklamu bez udání důvodu. Takto činíme zejména v případě, kdy nabudeme dojmu, že umístění vaší reklamy na webu BOZPforum.cz, by mohlo mít pro web negativní dopady.

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

[…] prostor je určen každému, kdo má o něj zájem a dodrží naše podmínky pro umísťování bannerové reklamy nebo od nás dostane na požádání výjimku z těchto […]