„Při práci se vyskytuje stále mnoho pracovních úrazů, včetně smrtelných, kterým lze předcházet!“

Uvedla prezidentka a generální ředitelka Národní bezpečnostní rady Lorraine M. Martin. Zároveň zveřejnila seznam deseti nejčastěji zjištěných porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zároveň zdůraznila, že tato porušení se stále opakují a téměř každý rok zůstává seznam stejný. Maximálně se lehce změní pořadí.

Seznam je vytvořen z dat sesbíraných v období od 1. října 2019 do 15. září 2019. Níže jsou tato porušení uvedeny, vzestupně, směrem k nejčastějším.

Pozorně se s nimi seznamte a učiňte taková opatření, aby se níže uvedená porušení na vašich pracovištích nikdy neobjevily.

10. Porušení v oblasti ochrany očí a obličeje

Zejména neposkytnuté osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně zraku a obličeje. Nejen proti mechanickým rizikům – odletujícím částem, jako jsou např. třísky, špony, prach apod., ale také proti plynům či chemickým rizikům. Rovněž byla zjištěna porušení, kdy sice byly poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, avšak bez dostatečné boční ochrany.

09. Porušení v oblasti ochranných prvků strojů a zařízení

Porušení se týkala zejména nedostatečného vybavení strojů ochrannými kryty, nedostatečného upevnění ochranných krytů, nedostatečného zabezpečení lopatek ventilátorů nebo nedostatečného ukotvení celého strojního zařízení. K porušením dochází zejména ve strojírenství.

08. Porušení v oblasti školení zaměstnanců pro práce ve výškách

Porušení se týkala toho, že zaměstnavatel nezajistil zaměstnancům dostatečné školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

07. Porušení v oblasti provozu motorových manipulačních vozíků

Porušení se týkala zejména nedostatečného technického stavu motorových vozíků, nevhodnosti daných vozíků pro konkrétní použití a nezajištění odpovídajícího školení obsluhy vozíků. Porušení byly nejčastěji zjištěna ve skladovacích provozech a při výrobě kovových konstrukcí.

06. Porušení v oblasti používání žebříků a schůdků

Mezi nejčastější porušení v oblasti žebříků patřilo nezajištění dostatečné délky žebříky tak, aby žebřík přečníval ve stanovené délce nad výstupní plochu, využívání žebříků nevhodným a zakázaným způsobem, použití posledního stupně schůdků či žebříku a technické závady na žebřících. Porušení se nejčastěji objevila u firem zabývajících se dodávkou střech a u malířů.

05. Porušení v oblasti ochrany dýchacích cest

V této oblasti byla zjišťována zejména systémová porušení, podcenění rizika a tím neposkytnutí ochrany dýchacích cest nebo absence povinných lékařských prohlídek. Porušení byla zjištěna zejména u autoopraven a malířských, zednických firem.

04. Porušení Lockout / Tagout systému

Bylo zjištěno, že někteří zaměstnavatelé vůbec Lockout / Tagout systém nezavedli, ale porušení byla zjištěna i u těch zaměstnavatelů, kteří systém zaveden mají. U nich bylo potom především zjištěno porušení v oblasti školení zaměstnanců, nedostatečné hodnocení postupů nebo zkrátka nepoužívaní zámků. Porušení byla zjištěna zejména u firem zabývajících se výrobou plastů, strojírenstvím nebo na pilách.

03. Porušení požadavků na lešení

Mezi nejčastější porušení patří nedostatečné pochozí plochy, chybějící zábradlí, okopové lišty nebo postavení lešení na nestabilním podkladu. K porušení docházelo nejčastěji u stavebních firem.

02. Porušení v oblasti nebezpečných chemických látek a směsí

Porušení byla zjištěna zejména v oblasti chybějících organizačních opatření, školení zaměstnanců a neúplných nebo chybějících bezpečnostních listů. S těmito porušeními měly problémy zejména autoservisy, malíři, a jiná průmyslová odvětví.

01. Porušení v oblasti ochrany proti pádu z výšky nebo do hloubky

Dlouhodobě k nejčastějším porušením předpisů bezpečnosti a ochrany práce patří nedostatečné zajištění ochrany proti pádu z výšky nebo do hloubky. Nejčastěji k těmto porušením dochází u stavebních firem.

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
MateuszPL

I’m impressed with the quality of your posts, thanks! Respect from Poland