Stále více firem jde s dobou a navyšuje počet zaměstnanců se zdravotním postižením. Řadě z nich tuto povinnost nařizuje zákon o zaměstnanosti. Firmy zaměstnávající více než 25 pracovníků musí podle zákonného předpisu zaměstnávat lidi se zdravotním handicapem a to ve výši čtyř procent z celkového počtu zaměstnanců. Zdravotně omezeným pro výkon práce se ale může stát i dosud zdravý jedinec, kterému plnění pracovních povinností komplikuje úraz nebo nemoc. K zaměstnávání výše uvedených osob je nezbytné vytvořit bezpečné pracoviště. Odměnou jim budou státní příspěvky, daňové úlevy i status společensky odpovědného zaměstnavatele.

Kdo je zaměstnanec se zdravotním postižením

Zákon o zaměstnanosti rozlišuje zdravotně omezené osoby podle míry poklesu jejich pracovní schopnosti. Patří sem ti, kteří jsou zařazení od prvního do třetího stupně invalidity a dále zdravotně znevýhodněné osoby.

Do kategorie třetího stupně invalidity patří zaměstnanci, u nichž došlo k poklesu pracovní schopnosti alespoň o 70 % oproti stavu před úrazem nebo před nemocí.

Druhý stupeň invalidity přiznávají lékaři člověku, jehož pracovní schopnost se snížila o 50 až 69 % oproti dosavadnímu stavu.

Invalidita prvního stupně se týká osob, jejichž pracovní schopnost poklesla minimálně o 35 %, maximálně však o 49 %.

Zvláštní skupinou jsou zdravotně znevýhodněné osoby, které mají zachovalou schopnost pracovat, ale ve výkonu práce je výrazně omezuje jejich dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav. Jedná se například o osoby se stabilizovanou roztroušenou sklerózou nebo epilepsií.

Bezpečnost na prvním místě

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinný na své náklady zajistit pro zdravotně postižené bezpečené pracovní prostředí, a to pomocí technických a organizačních opatření. V praxi se jedná o úpravu pracovních podmínek, úpravu pracoviště či zřízení chráněných pracovních míst. V souvislosti s tím je potřeba připravit speciální bezpečností značení a vzdělávat zdravotně postižené v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Ačkoli se to na první pohled může zdát jako složitý úkol, není tomu tak. Firmy si mnohdy ulehčí už tím, že zřídí bezbariérový přístup do budovy. Dále stačí zapojit selský rozum. Zaměstnance s tělesným postiženém umístit na pracovní místa nacházející se v přízemí a pokud to není možné, nabídnout jim práci z domova tzv. home office.

Výhody pro zaměstnavatele

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat zdravotně postižené, je na místě vytvořit ve spolupráci s Úřadem práce tzv. chráněné pracovní místo. Zaměstnavatel díky tomu získá finanční příspěvek na nákup nezbytného vybavení, na stavební úpravy stávajících prostor pro zaměstnance s handicapem. Zaměstnavatel je na základě toho povinný garantovat, že chráněné pracovní místo bude obsazené po dobu tří let. Na tato místa navíc nemusí přijímat jen uchazeče z Úřadu práce. Pracovní poměr může uzavřít i s osobou vzešlou z výběrového řízení, které sám inicioval.

Zaměstnavatelé mohou čerpat také příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. A pokud na těchto místech zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, poskytuje jim stát příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a další náklady.

Všechny firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, pak mohou uplatnit slevu na dani.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře