Zveme vás na seminář protivýbuchové prevence v průmyslové praxi, který se uskuteční 10. března 2020, ve školícím centru VVUÚ, a.s. Seminář pořádá BOZPforum.cz ve spolupráci s VVUÚ, a.s. a RSBP spol. s r.o.

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem osobám, které se při své praxi potýkají s rizikem výbuchu par hořlavých kapalin, hořlavých plynů nebo hořlavých prachů a mají zájem získat více informací o možnostech prevence.

Seminář je zejména určen:

  • osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • osobám odborně způsobilým v požární ochraně;
  • technikům požární ochrany;
  • preventistům požární ochrany;
  • vedoucím zaměstnancům / zaměstnavatelům;
  • revizním technikům plynových zařízení;
  • revizním technikům elektrických zařízení;
  • auditorům systémů řízení BOZP;
  • dalším osobám se zájmem o problematiku.

Co si ze semináře odnesete?

Seminář vám poskytne ucelený pohled na problematiku prevence výbuchu a informace na něm získané vám pomohou celou oblast lépe uchopit a rizika s výbuchem spojená nepodcenit.

Na semináři zazní všechny podstatné oblasti protivýbuchové prevence. Od rozebrání konkrétních příkladů rizik výbuchu, přes pojednání o požárně technických a výbuchových charakteristikách látek, požadavků právních předpisů z oblasti protivýbuchové prevence až po ochranné systémy proti výbuchu a praktické ukázky těchto systémů, ale také výbuchů samotných.

Kromě odborných informací si ze semináře odnesete i silný zážitek a představu o tom, jak takový výbuch v reálu vypadá a probíhá.

Proč se semináře zúčastnit?

Seminářem vás povedou přední odborníci na problematiku výbuchu a to přímo v prostorách moderního školícího centra Vědecko-výzkumného uhelného ústavu, tedy společnosti, která se riziky výbuchu zabývá již od roku 1952.

Pokud se tedy chcete v oblasti protivýbuchové prevence odborně posunout, je seminář unikátní příležitostí, jak toho dosáhnout.

Aplikujte na semináři získané informace a zkušenosti do praxe svých pracovišť a snižte tak riziko možného výbuchu.

Aby byla účast na semináři pro vás příjemná, samozřejmostí je zajištěné občerstvení. Přijďte a zažijte výbuch na vlastní kůži!

Podrobnosti události a možnosti rezervace

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře