O Industry 4.0 toho bylo napsáno mnoho a je to bezesporu směr, kterým se budou v budoucnu chtít ubírat všechny firmy. Co se týče průmyslového prostředí tak současnou hnací silou a vizí je tzv. Smart Factory, která bude mít v sobě zakomponované složky Internetu věcí (IoT), bude sbírat velká data (Big Data), skrze rozšířenou realitu efektivněji řídit procesy a rozdělovat úkoly pracovníkům. Podstatou IoT je propojenost a autonomní činnost veškerých systémů podniku. Nedílným stavebním kamenem Inteligentní továrny by měla být bezesporu i Smart inovativní bezpečnost, a právě tady by velké firmy měly začít. Motivací pro zavádění nejnovějších technologií do BOZP je cena lidského života. Dokážete odhadnout, k jaké výši se šplhá? Neexistuje přesný vzorec, který by dokázal hodnotu života vykalkulovat. NN pojišťovna se onu subjektivní hodnotu pokusila dopátrat. Dle průzkumu si z 26 % lidé cení život na 30 mil korun a výš. Nicméně co teprve ta morální stránka věci…

Anti-kolizní systém – ALIS Shield

Osobní lokátor

V minulém článku o inovativním značení bylo řečeno, že klasické prvky bezpečnostního značení je možné doplnit o nasvícení symbolů LED projektory. Světelná technologie výrazně přispívá k eliminaci provozní slepoty, a to díky modulu sepnutí na pohyb nebo pulzování či blikání. Nedílným benefitem LED značení je i oživení samotného prostoru pracoviště. Touto technologií je možné nasvítit bezpečnou zónu v okolí pohybujícího se břemena, který je jinak těžko označitelný.

Vozíkový lokátor

Nicméně pouze v LED vizualizaci netkví ucelená Smart bezpečnost. Až právě propojením projektorů s anti-kolizním systémem teprve vzniká komplexní bezpečnost 21.století. Zaměstnanci jsou vybaveni osobními lokátory, které bezdrátově komunikují s lokátory umístěnými na vysokozdvižných vozících.  V případě blížícího se nebezpečí se zaměstnanci rozvibruje (případně jinak upozorní) osobní lokátor a řidiči VZV se v kabině rozsvítí výstražné červené světlo a následně dojde k autonomnímu zpomalování či úplnému zastavení vozíku. Jakmile si je zaměstnanec i řidič VZV vědom případného nebezpečí, lze systém deaktivovat a pokračovat v jízdě dál. Vzdálenosti kolem vozíku je možné nastavit volitelně a bezpečností prvky odstupňovat. V momentě, kdy osobní lokátor vstoupí do zóny vozíkovému, spustí se bezpečnostní prvky zabraňující kolizi.

Tím ale řešení ALIS Shield zdaleka nekončí. Lokátory mohou bezdrátově komunikovat i s dalšími elektronickými prvky a tím vytvářet podstatu IoT. Mezi další bezpečnostní prvky patří například závory, brány, světelné majáčky, otevírání automatických vrat a další.

Video anti-kolizní systém

Díky řešení ALIS Shield jsou všichni zaměstnanci, a v případě potřeby i návštěvníci provozu, maximálně chráněni proti možným kolizím s manipulační technikou. Portfolio firmy ALIS Tech představuje tzv. puzzle řešení, u kterého je možné začít s jakoukoli funkcionalitou a dále ji následně propojovat a rozšiřovat. Samotná LED Vizualizace je nejjednodušeji aplikovatelným řešení a tvoří následně nedílnou součást ALIS Shield.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře