Veřejné či společné toalety nám pravidelně dokazují, že opravdu ne každý chápe základní zásady jejich použití. Toalety jsou navíc velmi rizikovým pracovištěm a místem častých úrazů.

Využijte proto bezpečnostní pokyny pro použití toalet a zveřejněte je na těch svých.

Autorem pokynů je Martin Navrátil, člen skupiny „Bezpečáci“, kterému patří za jeho počin velké díky.