Otevírat víko cisterny pod tlakem není dobrý nápad!

6066

UPOZORNĚNÍ! VIDEO OBSAHUJE EXPLICITNÍ NÁSILÍ.
VIDEO NENÍ VHODNÉ PRO OSOBY MLADŠÍ 18 LET A OSOBY SLABŠÍ POVAHY!
Video je zde umístěno čistě z důvodu prevence a pro vzdělávací účely.

Nedávno jsme tu měli velmi obdobné video. Zkrátka. Otevírat víko pod tlakem, rozhodně není dobrý nápad. Tlak je vždy nutno nejdříve uvolnit stanoveným způsobem, dle pokynů výrobce cisterny.

Na videu opět také patrná práce ve výšce bez zajištění.