Leze po žebříku opravit lampu a v tom…

3981

Tohle je přesně ten tip rizika, který by měl řešit OZO BOZP („bezpečák“) v rámci prevence rizik. Neopisovat a neomýlat to, co jest řečeno v nařízení vlády či návodu k obsluze, ale řešit tato „ostatní“ rizika!

Porušení právních předpisů

odst. (3), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v účinném znění.