Zborcení konstrukce při betonování

3608

Proč ke zbrocení došlo, těžko z videa odhadovat. Příčin mohla být celá řada. Od chyby projektu, přes nevhodné technologické postupy, nerespektování technologických a pracovních postupů až po nevyhovující či vadné použité materiály při stavbě.

Trochu zarážející je ale skutečnost, kolik osob se v ohroženém prostoru nacházelo!

Někteří se ovšem drželi opravdu statečně a odhodlaně. Naštěstí se zdá, že pro zaměstnance, to dopadlo dobře. Ovšem děsivé je také zborcení dřevěné konstrukce ke konci videa na obraze vzadu, které rovněž mohlo způsobit vážné úrazy.