Nevhodné zabezpečení proti pádu z výšky

3594

Někdy je opravdu lepší žádné, než velmi špatné zabezpečení proti pádu z výšky. Bezpečnostní páska se za ochranu proti pádu považovat rozhodně nedá! Takto rozhodně ne!

Porušení právních předpisů

písm. b), odst. (1), odst. (2), § 3, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky