Ekonomika (a nejen ta česká) se v posledních dnech doslova otřásla v základech. Zavřely se velké automotivy, výrobní podniky, omezila se výroba a celý ekonomický řetězec se pozastavil. Dle ČT 24 provozní zisk Škody Auto klesl za čtvrtletí o čtvrtinu, Boeing propouští a Airbus ohlásil už také ztrátu. Veškeré tyto škody má na svědomí vir o velikosti bezmála 120 nm a to je pouze malý střípek. Celkové škody ještě nebyly sečteny a vyčísleny. Nicméně nejen COVID 19 představuje riziko rozsáhlých ztrát na životě a ztrát v podnikání a ekonomice. Stejné negativní dopady může mít i klasická sezónní chřipka, která přichází každoročně, a to dokonce ve dvou fázích v jarním a v zimním období. Mnoho odborníků se po celou dobu pandemie snažilo poukázat i na fakt, že například v České republice klasická chřipka zapříčiní až 1 500 úmrtí ročně a její průběh bývá mnohem agresivnější.

V posledních letech se oblast BOZP ubírala spíše směrem k pracovním úrazům a nemocem z povolání. Možná právě současná situace nás má přimět k tomu, myslet více na prevenci a nepodceňovat zdraví zaměstnanců.

Dle České správy sociálního zabezpečení od 1. července 2019 platí za prvních 14 dní pracovní neschopnosti náhradu mzdy zaměstnavatel. Byla zrušena karenční doba, což pro zaměstnavatele mnohdy může znamenat až náklad v desítkách tisíc korun za jednoho zaměstnance. Při průměrné mzdě to vychází na bezmála 12 tisíc korun. V době pandemie nebo propuknutí sezónní chřipky náklady šplhají až do stovek tisíc a je třeba myslet i na náklady spojené s prostoji, se snižující se efektivitou a klesajícím ziskem. Jak zabránit karanténě nebo chřipkové epidemii, která jde ruku v ruce s vysokými náklady na nepřítomnost zaměstnanců? Jedním z hlavních příznaků jakékoli infekční nákazy, která se šíří exponenciální rychlostí, je zvýšená teplota. Je to v podstatě jediný „lehce“ zachytitelný tělesný faktor, který odhalí, že organismus momentálně bojuje s nákazou v těle.

Šíření v podniku může vypadat následujícím způsobem: Den první – pouze jeden nakažený zaměstnanec, den druhý: 4 nakažení zaměstnanci a 1 zaměstnanec v pracovní neschopnosti.

Preventivní řešení problému přestavují pravidelné kontroly tělesné teploty tzv. FDS check (Fever Detection System). Jednotka měří pomocí termo kamery tělesnou teplotu při vstupu na pracoviště. Zařízení je plně bezkontaktní, tím pádem je chráněn zaměstnanec recepce či vrátnice, který nepřijde do přímého kontaktu s potenciálně nemocným člověkem. Nepředstavuje riziko přenosu nákazy.  Měření probíhá 2 sekundy a v případě teploty vyšší jak 37,5 °C se rozsvítí červené výstražné světlo. Zaměstnanec je následně vyzván ke komparativnímu přeměření a izolaci od pracovního týmu. Systém může být napojen i na vstupní bránu a na základě naměřených hodnot přidělovat možnost vstupu. Další funkcionalitou je následný report potenciálně nakažených zaměstnanců a odeslání fotografií na patřičné pracovníky. FDS lze využít nejen v době korona krize, ale právě po celý rok, zvláště pak i v chřipkových sezónách.

Díky jednotce FDS zaměstnavatelé mohou denně vytvářet bezpečné pracovní prostředí a eliminovat každoroční „neviditelné“ náklady na pracovní neschopnost.

„Dodržujte odstup na vzdálenost 2 metrů.“ Zaznělo ve vládě, ale jak odstupy hlídat, to už nikdo neřekl.

Dle usnesení č. 85/2020 Sb. vláda doporučuje zaměstnavatelům vytvořit podmínky pro dodržování 2 metrových odstupů. Nikde ale neuvádí, jak toto doporučení kontrolovat nebo hlídat. Způsobů existuje několik například pěnové 2 metrové žížaly. Pořizovací cena minimální, komfort posuďte sami.

ALIS Tech s.r.o. nabízí sofistikovanější řešení, které je „recyklovatelné“ a po skončení opatření je možné jej využít i pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. Řeč je o náramcích, hlídající 2 metrové odstupy. V případě, že se zaměstnanci přiblíží na kratší vzdálenost, náramky v intervalu 6x zavibrují. Díky sběru velkých dat je zcela jednoduché dohledat, s kým se nakažený dostal do blízkého kontaktu v rámci podniku za posledních 14 dnů a opět zamezit dalšímu šíření nákazy.

Náramky představují investici, která v budoucnu může být po upgradu firmwaru využita pro funkcionalitu anti-kolizního systému, který chrání lidské životy před srážkou s manipulační technikou, nebo pro tracking a monitoring pohybu osob, zvláště pak v odloučených pracovištích, pro efektivnější plánování a organizaci práce.

Více informací o FDS chek a náramcích hlídající 2 metrové odstupy na www.alis-tech.com/medical Autor: Ing. Denisa Žochová, Marketing Manager ALIS Tech s.r.o.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře