Během nouzového stavu, na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214, platilo, že vstupní pracovnělékařskou prohlídku bylo možné nahradit čestným prohlášením zaměstnance o jeho zdravotním stavu a periodické pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců nebylo nutné provádět vůbec. Více informací jsme psali v tomto článku.

Nouzový stav nám však pomalu ale jistě končí. Pokud jej vláda opět neprodlouží, bude ukončen 17. května.

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. května 2020 č. 236 došlo s účinností od 14. května 2020 ke zrušení možnosti nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (vstupní pracovnělékařskou prohlídku) čestným prohlášením.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 dále platí, že u zaměstnanců, u nichž byla pracovnělékařská prohlídka nahrazena čestným prohlášením nebo u nichž došlo k propadnutí planosti lékařského posudku, se budou muset do konce stanoveného přechodného období podrobit pracovnělékařské prohlídce.

Do konce přechodného období musejí být chybějící pracovnělékařské prohlídky provedeny.

Přestože musí být Ministerstvu zdravotnictví zřejmé, že bez platného lékařského posudku v současné době pracuje velké množství zaměstnanců, a i za běžného stavu často přeplněné čekárny budou nyní ještě plnější, nestanovalo přechodné období kdoví jak dlouhé.

Přechodné období pro zaměstnance bez vstupní pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařskou prohlídku bude nutné doplnit u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu:

 • do 90 dnů (do 16. srpna 2020) ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud jde o práce zařazené do kategorie 1 nebo 2;
 • do 30 dnů (17. června 2020) ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu
  • u prací zařazených do kategorie 2R (rizikové), 3 nebo 4 a prací doposud do kategorií nezařazených;
  • u prací s rizikem ohrožení zdraví, s výjimkou rizik:
   • práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob;
   • řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby
  • u prací konaných podle jiných právních předpisů (např. strojvedoucí, topiči, elektrikáři, piloti, lodní posádka, lesní stráž, strážníci městské policie apod.).

Přechodné období pro zaměstnance, kterým vypršela platnost stávajícího lékařského posudku

Lékařskou prohlídku v případě zaměstnanců, jimž v době nouzového stavu vypršela platnost lékařského posudku vydaného na základě provedené vstupní, periodické nebo mimořádné pracovnělékařské prohlídky se prodlužuje:

 • o 90 dnů (do 16. srpna 2020) ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, u osob dle výsledků propadlého lékařského posudku zdravotně způsobilých k práci;
 • o 30 dnů (do 17. června 2020) ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, u osob dle výsledků propadlého lékařského posudku zdravotně způsobilých k práci s podmínkou.

Povinnosti a odpovědnosti

Základní povinností každého zaměstnavatele, jemu uloženou Zákoníkem práce, je zajistit, aby k práci nebyl připuštěn zaměstnanec, který k ní není zdravotně způsobilý.

Zaměstnavatel je tedy odpovědný za provedení pracovnělékařské prohlídky u konkrétního zaměstnance a je rovněž na něm, aby zaměstnance k lékaři odeslal. Vzhledem k předpokladu přeplněných čekáren a velmi krátkým přechodným obdobím bude vhodné, s lékařem dohodnout termíny chybějících prohlídek co nejdříve.

V případě neprovedení pracovnělékařských prohlídek hrozí nejen sankce od státních kontrolních orgánů (oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice), ale zejména postihy v případě vzniku nemoci z povolání, pracovního úrazu, ale i jiných poškození zdraví zaměstnance.

Více informací o pracovnělékařských prohlídkách zaměstnanců se můžete dočíst zde: https://bozpforum.cz/2019/06/13/lekarske-prohlidky-zamestnancu/

Využít také můžete našeho odborného online kurzu o pracovnělékařksých prohlídkách, určeného zejména personalistům, který je vám k dispozici zde: https://elearning.bozpforum.cz/kurzy/kurz-pracovnelekarske-prohlidky-zamestnancu/

Celé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, podepsané rukou Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, si můžete přečíst kliknutím na odkaz:

Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Tomáš Neugebauer

„Od pondělí 18. května tedy povinnost provádět pracovnělékařské prohlídky vstupní i periodické opět platí.“ – Povínnost provádět pracovnělékařské prohlídky platí již od zítra 14. května 2020 – viz Usnesení vlády č. 236/2020 Sb.