Nebezpečná manipulace s kulatinou

UPOZORNĚNÍ! VIDEO OBSAHUJE EXPLICITNÍ NÁSILÍ.
VIDEO NENÍ VHODNÉ PRO OSOBY MLADŠÍ 18 LET A OSOBY SLABŠÍ POVAHY!
Video je zde umístěno čistě z důvodu prevence a pro vzdělávací účely.

Chování zaměstnance na videu je zcela nepochopitelné a rozhodně lze tvrdit, že dotyčný má velmi malou úroveň pudu sebezáchovy. To riziko rozvalení kulatiny muselo být od pohledu zřejmé i úplnému laikovi.

Požadavky právních předpisů

V Česku se skladování dříví řídí nařízením vlády č. 339/2017 Sb., které stanoví níže uvedené podmínky pro zajištění bezpečnosti.

Při manipulaci a skladování dříví musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanci:

  • na manipulační lince neuváděli zkracovací pilu do řezu, pokud není dříví v klidu a stabilizováno,
  • nerozřezávali překřížené dříví a při navalování dříví k dopravníku používali ruční nářadí,
  • nepohybovali se po konstrukci nadúrovňových dopravníků a nepřekračovali podélné dopravníky za chodu mimo určené přechody,
  • nevstupovali na uskladněné dříví,
  • nevyprošťovali ručně lana navijáku a nepřekračovali je, jsou-li v pohybu, a nezdržovali se v ohroženém prostoru rozvalovaného dříví.

K zabránění samovolnému pohybu dříví při jeho volném uskladňování na skládce musí zaměstnavatel zajistit, aby nebyl překročen přirozený sklon uskladněného dříví; k zajištění se použijí zajišťovací klíny.

Přirozeným sklonem se rozumí takový sklon boku hromady dříví, při němž při zajištění nejnižší vrstvy proti rozvalení nedojde k samovolnému rozvalení dalších vrstev dříví, aniž by byly tyto vrstvy proti rozvalení zajištěny. Takový sklon nesmí překročit hodnotu 1,73 : 1.

Při ručním navalování kulatiny musí zaměstnavatel zajistit, aby uskladněné dříví nepřesáhlo výšku 1,5 m; manipulace se provádí po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě pomocí ručního nářadí.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře