Domů Akce a semináře BOZP Networking nejlepší praxe v BOZP

Networking nejlepší praxe v BOZP

Networking nejlepší praxe v bozp je určen pro všechny, kteří chtějí sdílet a poznávat nejnovější trendy v pojetí bezpečnosti a tím posouvat sebe i své společnosti dál. Využijte možná nejlepšího způsobu, jak se posunout na světovou úroveň “World Class

O čem to bude?

Kolikrát jste za svou praxi slyšeli: “A jak to dělají jinde?”

Kolikrát jste si řekli: “Hmm, to je dobrý nápad, to by u nás mohlo také fungovat?” nebo jste naopak slyšeli: “Hezké to máte, můžu se inspirovat?”

Networking nejlepší praxe BOZP slouží ke sdílení tzv. správné praxe mezi odborníky působícími nejen v ryze českých společnostech, ale i zahraničních korporátech.

Chcete vědět, jak se s úskalími, které řešíte, vypořádali ostatní? Jste ochotni a připraveni se podělit o své know-how a inspirovat se know-how ostatních partnerů?

Networking nejlepší praxe BOZP je o poznání nových přátel, sdílení zkušeností, inspirování se navzájem a zejména o vzájemném posunutí se kupředu!

Co od networkingu očekávat?

V případě, že se stanete partnerem v tomto projektu, zavazujete se k organizaci networkingu nejlepší praxe v BOZP ve své společnosti nebo u svého zákazníka. Všichni partneři budou postupně na svých pracovištích hostit ostatní partnery tohoto projektu. Pracovní skupina bude čítat 6 členů. Při těchto setkáních se očekává:

 • teoretické i praktické představení firmy;
 • fyzická prohlídka společnosti a nastínění jejího chodu; představení primárních bezpečnostních otázek, zavedených opatření, nastavených systémů apod.;
 • ukázka zavedené praxe;
 • brainstorming partnerů nad vyvstalými otázkami k prevenci rizik;
 • volná diskuse partnerů.

Organizace networkingu nejlepší praxe v BOZP

1. října 2019 je uzávěrka přihlášek. Všichni přihlášení budou rozděleni dle lokality pracovišť, kde bude networking probíhat a také dle oboru jejich činnosti.

Organizátor z přihlášených vytvoří pracovní skupiny po šesti členech. Pracovní skupiny budou primárně tvořeny tak, aby v jedné skupině byli pokud možno oborově příbuzné společnosti a aby vzdálenost mezi jednotlivými členy byla co nejmenší.

Přesto se však může stát, že v jedné skupině budou společnosti různého zaměření rozeseté po celém Česku. Prakticky každá společnost však musí řešit stejné otázky bezpečnosti. Rozhodně např. pro strojírenskou společnost může být inspirativní návštěva a seznámení se se systémem řízení BOZP společnosti zabývající se např. potravinářskou výrobou. Vždy je také nutno počítat s cestováním.

Po vytvoření pracovních skupin budou všichni přihlášení kontaktováni organizátorem a seznámeni s podrobnostmi. Pro každou pracovní skupinu bude rovněž vytvořena vlastní stránka se sdíleným kalendářem a možností diskuse a výměny zkušeností a dokumentů a bude dohodnut termín prvního setkání.

V každé pracovní skupině bude přítomen také zástupce BOZPforum.cz v roli “moderátora”, který bude dohlížet nad hladkým průběhem networkingu.

Setkání by měla být plánována v periodě 1 až 2 x měsíčně. Jiná četnost je čistě na dohodě členů.

Proč se networkingu zúčastnit?

Jde o unikátní příležitost, setkat se a navázat vztahy s odborníky, kolegy, kteří to s bezpečností myslí skutečně vážně!

Networking nejlepší praxe v BOZP může být skvělý nástroj, jak získat zpětnou vazbu od jiných odborníků k řešené problematice a tím i možnost, jak dosáhnout ještě efektivnějších způsobů řešení při řízení pracovních rizik.

Networking nejlepší praxe v BOZP současně může být silně inspirativním nástrojem při řízení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy každý člen nahlédne pod pokličku jiným kolegům a jejich způsobům řešení. Nevymýšlejte vymyšlené, inspirujte se navzájem.

Pokud hodláte dostát požadavku téměř každého systému řízení bezpečnosti, tedy požadavku na neustále zlepšování se, může být právě účast na networkingu nejlepší praxe v BOZP jednou z nejefektivnějších metod, jak tohoto docílit. Networking je také cestou, jak se dostat na úroveň světovou úroveň “World Class”, tedy být společností, která řeší bezpečnost opravdu na světové úrovni.

Co networking nejlepší praxe v BOZP naopak není?

Do networkingu se musí každý přihlásit s určitou dávkou pokory a vědomím toho, že jeho řešení nemusí být tím nejlepším, ale že ono nejlepší řešení může objevit právě jen tým zkušených odborníků vzájemnou diskusí.

Networking není o tom, kritizovat práci druhých. Není cílem snažit se odhalit každou závadu na pracovišti. Networking nemá nahradit činnosti inspektorů OIP, auditorů systémů řízení nebo jiných kontrolorů. Vyžadována je tolerance členů a snaha pomoci si navzájem.

Networking nejlepší praxe BOZP není pro egoisty, kteří budou chtít ostatním ukázat, že oni jsou těmi nejlepšími. Naopak má být o vzájemné pomoci si a budování vztahů!

Kdo se může zúčastnit?

Networking nejlepší praxe v BOZP je určen všem odborníkům na oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kteří mají vymyšleno efektivní a v praxi zavedené řešení problému, o kterém si myslí, že by mohlo pomoci ostatním. Je určen všem těm, kteří věří, že jimi zavedený a udržovaný systém řízení BOZP, může inspirovat ostatní.

Nemusí přitom jít nutně o komplikovaná a sofistikovaná řešení. Méně je někdy více a často jednoduchý způsob, je tím nejlepším.

Zapojit se mohou zejména:

 • osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP;
 • manažeři BOZP;
 • vedoucí zaměstnanci;
 • ředitelé společností.

Kolik to stojí?

Za organizaci neplatíte ani korunu. Hradit si musíte veškeré náklady (doprava, strava, mzda apod.).

Pokud se Vám nápad líbí, můžete zakoupit poděkování a podpořit tak BOZPforum.cz. Prostředky budou využity zejména k propagaci akce.

Datum

Úterý 1. Říjen 2019 - Pátek 13. Prosinec 2019

Cena

Zdarma

Více informací

Přihláška
Kategorie
Ing. Vít Hofman

Organizátor

Ing. Vít Hofman
Telefon
+420 730 732 751
E-mail
info@sawuh.cz
Web
https://www.sawuh.cz
Přihláška
QR kód

9 KOMENTÁŘŮ

 1. Prosím o podrobnější popis toho jak BPN bude probíhat. Jak budou tvořeny skupiny (dle zaměření/dle umístění)? Budou se zpracovávat výstupy ze všech setkání ke kterým budeme mít přístup? Je vhodným účastníkem BPN i začínající OZO, které nemá inovativní řešení problémů, ale rád by se zlepšoval a načerpal nové poznatky?

  • Dobrý den, díky za dotaz.
   Skupiny budou tvořeny s ohledem na zájem účastníků. Přednostně budou dávány dohromady firmy s podobným oborem činnosti. Tedy skladové firmy k sobě, výrobní firmy k sobě, stavební firmy k sobě. V případě velkého zájmu, budou dále priorizovány firmy tak, aby se jednoho BPN účastnily firmy zabývající se výrobou pro automotiv, výrobou pro chemický průmysl apod. Samozřejmě, že bude také zohledňována lokalita přihlášených firem, aby to pokud možno měli účastníci k sobě co nejblíže.
   Pokud ale bude zájem nízký, je možné, že v jedné pracovní skupině budou firmy výrobní, skladové, odpadové apod. rozeseté po celé ČR.
   Před uvedeným termínem zahájení, tedy před 2. Září 2019, budou všichni účastníci kontaktování a budou s nimi probrány možnosti a detaily.

   Zpracování výstupů pořadatelem není v současné době plánováno. Jde o bezplatnou akci. Předpokládá se, že členové si budou dělat vlastní poznámky, dle své potřeby.

   Zúčastnit se může určitě i začínající OZO. O inovativní řešení nutně jít nemusí. Mělo by jít o představení zavedeného opatření prevence rizik, které se v praxi osvědčilo a skvěle funguje. Klidně může jít např. o představení systému školení o právních a ostatních předpisech BOZP. Definice Zákoníku práce je velmi obecná a je tedy v kompetenci zaměstnavatele, jak si systém nastaví a vytvoří. Přitom reálně mohou existovat desítky způsobů řešení. Pokud ten svůj považujete za opravdu skvělý, tak proč jej nepředstavit ostatním?

 2. Dobrý den,
  skvělý nápad. Zkusím zjistit postoj vedení naší společnosti a pokud mi bude schváleno, tak se přihlásím.
  DH

  • Vedení společnosti je samozřejmě nutno celou věc prezentovat jako zcela prestižní záležitost, která přinese posun na poli bezpečnosti a značnou konkurenční výhodu 🙂

 3. Snad to máte dobře vymyšleno, protože když jsme se o tom bavili naposledy, první to bude mít nejhorší a prakticky jde celá organizace za ním. Takže si myslím, že když už jde s kůží na trh, měl by to ten první vědět a mělo by být dobře rozpracováno, jak přesně to bude probíhat a jak bude akce vedena. Je sice hezké, že se může účastnit i nový OZO, ale moje představa a představa našeho vedení byla primárně taková, že se sdílí know how, nikoliv don´t know. Proto jsem se zmiňovala o WORLD BEST PRACTICE. Takže pokud nový OZO za sebou nemá dobře zavedenou firmu se slušně nastaveným systémem BOZP, pro něj to přínos bude, ale ostatním je to k ničemu.

 4. Já osobně si myslím, že by se to zase nemělo nějak moc hrotit. Pro mě je kolikrát poučná i exkruze do výrobního podniku a hned si tam prohlížím, jak mají nalajnováno, jaké mají zábrany, jak mají vyřešeny komunikace pro pěší a pro VZV např. Pokud se můžu pobavit s nějakou osobou odpovědnou za BOZP, tak je to super a třeba mi doporučí nějakou firmu, která jim systém montovala, nebo dělala lajny a hlavně sdělí jaké s ní mají zkušenosti. Např. špatná domluva, ale vykonaná práce OK. Já osobně mohu nabídnout 2 verze. Buď nějaké dobré praxe zabezpečení osob proti střetu s vozidly, nebo exkurze na koncové odpadové zařízení a to hlavně nebezpečných odpadů (spalovny, skládky, třídící linky, neutralizační a deemulgační stanice). Bohužel je problém s kombinací, protože ne všude je všechno.

  • Ono se to v “českém rybníčku” hlavně ani hrotit nedá, protože těch opravdu “The World’s Best” firem tu mnoho nebude.
   Pokud má někdo na takovou tip, tak budu rád 😉

 5. Chápu z toho tedy, že jsme se při nastiňování představ nepochopili. Neměl to být megalomanský projekt, jak jste to hned že začátku uchopil. Měly to být opravdu převážně koncernové best practice, aby se k tomu dalo bez pardonu přidat World. Myslím, že takových 10-15 firem se dá uvést z fleku. Měly táhnout jména… Uvést, že se účastní např. Zentiva, Honeywell a Bosch je v mých očích tahák jako blázen. Byla jsem připravená jim napsat zvací dopis s tím, že poptáváme jen ty nejlepší z nejlepších podepsáno vedením, aby to mělo dostatečnou váhu. Teď mám pocit, že nápad nám byl ukraden a navíc se z něj stává opičárna…. Super! 😣

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno