Opravy kolem nakládací rampy  


hujer
Reakcí: 3
Registrovaný člen
(@hujer)
Nováček
Přidal se: před 2 týdny

Dobrý den,

 

přicházím s dotazem. Jedná se o situaci, kdy pracovník spediční firmy (skladu) opravuje světelnou signalizaci vně budovy přímo vedle nakládací rampy pro nákladní vozidla.  Stojí na skládacích schůdkách o 4 schodech. Cca 2,5m se nachází druhá nakládací rampa. Co vše musí pracovník učinit? Vytyčit nějaké bezpečnosti pásmo? Je povinen mít na sobě reflexní prvky atd.? Předem děkuji  někomu znalému, kdo mi dokáže odpovědět, co vše tento pracovník musí dodržet a co nesmí dělat.

Ještě dodám, že situace skončila tak, že k vedlejší nakládací rampě přicouvalo vozidlo zastavilo cca 5m od nakládací rampy, řidič šel otevřít vrata návěsu (pracovník stál na schůdkách a opravoval světelnou signalizaci zmíněných asi 2,5m stranou u druhé nakládací rampy. Řidič po otevření vrat návěsů šel zpět do kabiny tahače a zahájil velmi pomalé couvání, kdy ve zpětných zrcátkách žádnou osobu neviděl a došlo k přiřažení pracovníka zadní částí návěsu k nakládací rampě přímo uprostřed, kterou chtěl pracovník pravděpodobně využít ke vstupu do haly (výška asi 0,8m od země) , (několikrát už toto udělal). 

Takže otázka zní, co vše tento pracovní porušil, jak měl správně jednat, jak být oblečen, jak měl mít označen prostor atd. 

Velmi děkuji!

Hujer

9 Reakcí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 242
(@vit-hofman)
Vážený člen
Přidal se: před 11 měsíci

Osobně se domnívám, že k pracovnímu úrazu, vámi popsanému, vůbec dojít nesmí!

To znamená, že je celkem zbytečné, řešit, co měl či neměl mít pracovník na sobě oblečeno.

Pokud šlo o zaměstnance, dost možná neporušil nic a dost možná "všechno."

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá zaměstnavatel. Zaměstnavatel, resp. vedoucí zaměstnanec, má zejména tyto povinnosti (nejde o kompletní výčet):

  1. provést vyhodnocení rizik práce (mimo jiné riziko přimáčknutí nákladním vozidlem);
  2. navrhnout opatření, proti hrozícím rizikům (řádně ohradit a označit ohrožený prostor nebo lépe po dobu provádění prací vyloučit provoz nákladních vozidel. Popř. také přichází v úvahu pověření dalšího zaměstnance signalizováním);
  3. stanovit zaměstnanci pracovní postup;
  4. seznámit ho s pracovním postupem;
  5. vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami;
  6. vyžadovat a kontrolovat přijatá opatření.

V uvedeném případě je ale možné, že zaměstnavatel vše řádně provedl a zaměstnanec opatření ignoroval.

Odpověď
8 Odpovědi
hujer
Registrovaný člen
(@hujer)
Přidal se: před 2 týdny

Nováček
Reakcí: 3

@vit-hofman

Takže jestli tomu rozumím správně.

1) pochybení bylo buďto u vedoucího pracovníka skladu (nebo zaměstnavatele), který neučinil správná opatření (nebo žádná), následkem toho pracovník "nevěděl" jak postupovat = špatně, firma má velký problém

2) opatření vedoucím pracovníkem (nebo zaměstnavatelem) navrhnuto, sepsáno v BOZP a podepsáno pracovníkem, který byl řádně proškolen. A pracovník nedbal pokynů vedoucího pracovníka (nebo zaměstnavatele) = špatně, pracovník má velký problém, pravděpodobně i zaměstnavatel

 

Jen doplním, že prostor nebyl nijak označen, žádná pověřená osoba nebyla přítomna, provoz nebyl omezen, pracovník byl oblečen jen v tmavě hnědých monterkách. 

Následkem toho všeho došlo ke zranění pracovníka a jeho jednáním vznikly obrovské problémy pro řidiče nákladního vozidla.

Odpověď
Libor
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: před 7 měsíci

Důvěryhodný člen
Reakcí: 86

@hujer

podle mě není ani řidič z obliga. Pokud při couvání má snížený výhled, tak musí využít další osoby (signalisty) .. 

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: před 11 měsíci

Vážený člen
Reakcí: 242

@lino67

Určitě dobrá poznámka.

Ale za mě je to trochu sporné.

Pokud si řidič couvá k rampě, za účelem nakládky / vykládky a objektivně nemůže předpokládat, že tam je nějaký údržbář, pak asi toho signalistu úplně nepotřebuje. Ale to by chtělo znát přesné místní podmínky a situaci, včetně komunikace řidič - personál.

Jinak by to defakto znamenalo, že řidič nákladního vozidla musí mít signalistu vždy, při každém couvání.

Odpověď
hujer
Registrovaný člen
(@hujer)
Přidal se: před 2 týdny

Nováček
Reakcí: 3

@vit-hofman

Pracovník vypověděl, že nákladní vozidlo vůbec neviděl ani neslyšel. Což není technicky možné. To vozidlo přijelo a přicouvalo cca 5m od nakládací rampy. Čili zvuk motoru, brzdových válců na návěsu a následně zabrždění parkovací brzdou (také silný zvuk). Následně řidič otevřel vrata návěsu, což dělá hodně hluku také. Mezitím, co šel řidič zpět do vozidla, musel pracovník slézt ze ze schůdků a projít za návěs vozidla - musel vozidlo vidět, to prostě nelze nevidět, vozidlo má 17m x 2,5m x 4m. Stále bylo nastartované a osvětlené (stalo se v dopoledních hodinách). Policii vypověděl, že chtěl pouze projít za vozidlem (opět musel vozidlo vidět), ale na záznamu z průmyslové kamery,je které je vně budovy a míří na nakládací rampu je vidět, že stojí za návěsem vozidla a rozkládá schůdky před rampou, aby po nich vlezl dovnitř. Dokonce si sám zvenku rukou otevřel před rozložením schůdků vrata nakládací rampy (vozidlo v tu chvíli pomalu couvá).

V zákoně se píše, že je řidič povinnen při couvání být zvlášť opatrný a případně si přizvat náležitě proškolenou a poučenou osobu. Jenže to by znamenalo, že 100% couvání nákladního vozidla ze zákona není možné, protože za návěs není vidět nikdy, dokonce někdy ani do levého a ani pravého zpětného zrcátka v závislosti na otáčením volantu a vybočováním návěsu, který zakryje výhled.

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: před 11 měsíci

Vážený člen
Reakcí: 242

@hujer

Já více méně souhlasím. Viz má odpověď výše. Úplně bych zde neviděl, dle popisu, zavinění na straně řidiče.

Zaměstnanec dost možná porušil ustanovení odst. (4), § 106, Zákoníku práce, kdy nedbal na svou vlastní bezpečnost.

 

Stále zde ale vidím zásadní pochybení ze strany zaměstnavatele (vedoucího zaměstnance), že vůbec něco takového dopustil.

Pokud by řádně vyhodnotil rizika, pak nemohl zaměstnance nechat v těchto místech za provozu pracovat. Pracoviště rozhodně mělo být minimálně dostatečně označeno.

Odpověď
Libor
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: před 7 měsíci

Důvěryhodný člen
Reakcí: 86

@hujer

dejte potom vědět, jak to dopadlo. Bude zajímavé, kdo byl hlavním viníkem. Já tipuji částečně všechny zúčastněné...

Odpověď
Ľudovít Müller
Autorizovaný odborník
(@infomovoz-cz)
Přidal se: před 7 měsíci

Aktivní člen
Reakcí: 19

@lino67

Jak sleduji Vaši diskuzi, tak mi stále uniká podstatná věc. Jaký řidič couval k nakládací rampě, vlastní zaměstnanec nebo řidič jiného zaměstnavatele (dodavatele-odběratele).

Stručně shrnu:

Pokud by to byl vlastní zaměstnanec, měl být seznámen s vnitřními pracovními předpisy a postupy např. dopravní řád - pak jeden ze zaměstnanců porušil "nějaké pravidlo"

nebo to byl zaměstnanec jiného zaměstnavatele, pak se měl ohlásit a řídit se pokyny určeného vedoucí (skladu). Vozidlo měl odstavit na určeném odstavném místě

Odpověď
Libor
Autorizovaný odborník
(@lino67)
Přidal se: před 7 měsíci

Důvěryhodný člen
Reakcí: 86

@infomovoz-cz

Souhlas. To nám jistě upřesní kolega Hujer. Já jsem se snažil jen reagovat na to, že řidič není z obliga,  pokud opravdu nebylo jasně a prokazatelně stanoveno, že v prostoru nakládky se žádná osoba nemůže objevit.

Odpověď
Sdílet: