Upozornění
Clear all

Rizikovost práce dle vyhl. MZD č.79/2013  


Valdhans
Reakcí: 20
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Stálý člen
Přidal se: před 1 rokem

   Potkávám se poměrně často s tím, že lékař nebo kolega z branže posuzuje rizikovost pracovních činností podle této vyhlášky jakoby šlo o rizikovost dle kategorizaci prací. Typický příklad jsou zaměstnanci, kteří mají řízení vozidla jako součást práce. Například obchodní zástupci. Jde typicky o kategorii první, tedy nerizikovou, u které není potřeba sjednávat smluvního lékaře a krátit periody lékařských prohlídek. Tato vyhláška totiž určuje pouze postup lékaře při stanovování zdravotní způsobilosti při běžných prohlídkách. Stejně tento lékař postupuje třeba při posuzování způsobilosti pro získání ŘP nebo zbrojního průkazu atd. Tato vyhláška má za úkol stanovit objektivní zdravotní limity lidí ve vztahu k činnostem, ketré mohou být nějakým způsobem rizikové. Všimněme si třeba hlasové zátěže a podobně...

   Jsem přesvědčený že nemůžeme tuto vyhlášku aplikovat v souvislosti s kategorizace prací a stanovovat opatření. Například krátit periody LPP: Přimlouvám se za to, aby si každý přečetl přílohu této vyhlášky, která byla vytvořena ke zcela jinému účelu než je kategorizace prací.

   S úctou @vasbezpecak  ? 

  

  

3 Reakcí
Lukas
Reakcí: 66
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 1 rokem

Zdravím Vás, Martine,

souhlas; ovšem možná drobnost - řízení služebního vozidla, ač nevyvolá nutnost krácení lhůt lékařských prohlídek, vyvolává požadavek na „závodního lékaře“ - § 54, odst. 2, písm. b) Zákona č. 373/2011 Sb. („a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem...“). Bohužel, podmínky zdrav. způsobilosti jsou v tomto případě stanoveny bodem 5, příloha č. 2 II. Rizika ohrožení zdraví ve Vyhlášce č. 79/2013 Sb., což je oním jiným (prováděcím) právním předpisem...

Odpověď
2 Odpovědi
Valdhans
Autorizovaný odborník
(@valdhans)
Přidal se: před 1 rokem

Stálý člen
Reakcí: 20

@lukas

Díky Lukáši za tvůj názor. Beru ho. Tento bod se snažím lišácky obejít tím, že řízení vozidla není obsaženo v pracovní smlouvě. Samozřejmě se to netýká obchoďáků a podobně, kteří tráví v autě půlku pracovní doby. U osob používajících firemní vozidlo k jízdě do banky, pro svačinu nebo náplň do kopírky se to snažím skrýt. Vycházím z toho, že vydáním ŘP stát říká že je osoba zdravotně způsobilá a v případě pracovní cesty nevykonává činnosti nad rámec toho, k jakému účelu byl doklad vydán. Dokonce při školení řidičů VZV ověřuji zdravotní způsobilost nikoliv zvláštní PLP, ale vlastnictvím ŘP. Je to možná rouhání, ale pevně věřím že v případě maléru na silnici by se soud opřel o zákon a silniční dopravě, nikoliv ZP.

Odpověď
Lukas
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Přidal se: před 1 rokem

Důvěryhodný člen
Reakcí: 66

@valdhans

Martine,

o. k., souhlas, díky. Toto, co píšeš, mi bylo také potvrzeno cca před rokem OIP pro Středočeský kraj; narazili jsme na to, diskutovali nad tím s panem inspektorem a on, zcela trefně poznamenal, že by toto mělo být součástí pracovní smlouvy, resp. popis pracovní činnosti; takže O. K. ? 

Odpověď
Sdílet: