Školení OZO  


Lukas
Reakcí: 55
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 7 měsíci

Kolegové,

dovoluji si položit filozofickou otázku? 🙂 Školení BOZP a PO v zaměstnání (v pracovněprávním vztahu) odborně způsobilé osoby v BOZP/PO a. Je možné, aby se tato soba „vyškolila“ sama (pokud nemá ved. zaměstnance, vyjma ředitele organizace)? 

Osobně se domnívám, že tato osoba může být poté zapsaná na prezenční listině jako školený i jako školitel, jelikož odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce má splněny na základě vydaných osvědčení. 

Jak se na to díváte Vy?

3 Reakcí
Ing. Martin Vrablík
Reakcí: 1
Registrovaný člen
(@martin-3)
Nováček
Přidal se: před 3 měsíci

Ustanovení v § 103 odst. 2 platí  pro všechny , jednou jde o pracovněprávní vztah. Také se přikláním k možnosti , se podepsat jako školený i školitel. Žádný právní předpis toto nevylučuje.

Odpověď
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 242
(@vit-hofman)
Vážený člen
Přidal se: před 12 měsíci

Já už nad tím jednou dumal a myslím, že to je další mezera v zákoně, která nemá řešení.

Pokud se dělá školení periodicky, tak ještě ok, tam bych řekl, že může stačit, že si to OZák sám podepíše. Ale při nástupu? Pokud jako OZO dojdu do firmy, tak o jejích rizicích a vnitřních pravidlech BOZP vím prd a prostě někým musím být proškolen. Pokud je to zaběhnutá firma, co má nastavený systém, tak asi není problém a "nějaké" školení dá i vedoucí či zaměstnavatel. Ale pokud je to nová firma, tak pak "babo raď".  Rizika nevyhodnocená, tak jak o nich školit? Podle mě to nemá řešení a ZP na to měl myslet.

Odpověď
Tomáš Neugebauer
Reakcí: 57
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 7 měsíci

Vaše otázka je vhodná k disputaci. V praxi, pokud je mi známo, se moc neřeší. Napřed je však vhodné vymezit pojem "školení BOZP". Vzhledem k tomu, že žádný právní předpis jej nezná, je zásadní otázkou co si pod ním představit. Jen školení o právních a ostatních předpisem k zajištění BOZP, nebo i další zákoníkem práce požadovaná seznámení (rizika, kategorie práce atd.). Pro zjednodušení pod pojmem "školení BOZP" chápejme jen to nejzákladnější, a to školení o právních a ostatních přepdisech k zajištění BOZP.

Praxe:

Neznám případ, že by OZO v zaměstnaneckém poměru absolvovala tzv. školení BOZP a školení PO. Výjimkou potvrzující pravidlo je pouze jeden případ, kdy nástupní školení provedla předcházející OZO. Ani kontrolní orgány nevyžadují doložení tohoto školení (stačí předložení osvědčení o odborné způsobilosti).

Teorie:

Podle platných znění právních předpisů BOZP i PO by OZO měla absolvovat tzv. školení BOZP a školení PO (u zaměstnavatele, který provozuje pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí ve smyslu zákoníku práce). Kvalifikace OZO v žádném případě nenahrazuje vstupní, ani případná periodická školení, neboť obsah školení má být postaven na konkrétní podmínky u zaměstnavatele (školení má mimo jiné obsahovat seznámí s požadavky z návodů výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu).

Není však přípustné, aby OZO školila a přezkušovala sama sebe, proto není možné, aby byla v prezenční listině zapsána jako školená i školící zároveň (nemá pro to potřebné znalosti a kvalifikaci). V uvedeném případě školení je oprávněn provést pouze ředitel. Ten má mít větší znalosti o zajištění BOZP a PO při výkonu činnosti OZO, než OZO samotná (on řídí výkon její práce, on ji práci zadává a on kontroluje její výkon). Tato věta na vedoucí zaměstnance působí jako červený hadr na býka, ale je nejen pravdivá, ale na víc je na ní postaven celý součástný systém zajištění BOZP (OZO je pouhý odborný poradce)!

Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci je povinností vedoucích zaměstnanců (§ 302 zákoníku práce). Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1  § 302 zákoníku práce nebo zvláštními právními předpisy je NEDÍLNOU a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají (§ 101 zákoníku práce). Tedy provést tzv. školení BOZP OZO je v uvedeném případě povinností ředitele.

U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 zákona o požární ochraně provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně. U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 3 zákona o požární ochraně provádí technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně (§ 16a zákona o požární ochraně). Tedy i školení PO OZO v uvededen případě má provést ředitel.

Odpověď
Sdílet: