Životní prostředí  


Standa Šefčík
Reakcí: 16
Autorizovaný odborník
(@standa)
Aktivní člen
Přidal se: před 10 měsíci

Dobrý den, ahoj. Chci absolvovat kurz podnikový ekolog - životní prostředí. Máte nějaké tipy, kde se dá absolvovat a jsou fakt dobří? Nějaké jsem našel, ale strašně se to liší délkou konání. Jeden kurz např 4 dny a druhý např 2 týdny. Jeden ukončen zkouškou, ten druhý zase bez zkoušky (je nutnost aby ekolog byl ukončen zkouškou?). Na co si dát pozor apod. Nějak se v tom ztrácím. Děkuji za Vaše reakce a návrhy na školící centra. Nejlépe Plzeň nebo Praha a okolí. Děkuji

10 Reakcí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 256
(@vit-hofman)
Uznávaný člen
Přidal se: před 1 rokem

Nemyslím si, že je v ČR stanovena kvalifikace / odbornost "Podnikový ekolog." 

Tj. kurz každý nabízí v rozsahu, jak uzná za vhodné.  Osobně bych se asi na tyto kurzy vykašlal a raději si udělal auditora ISO 14 001. V tom bude podle mě zahrnuto totéž + mnohé víc a i praktické využití bude asi mnohem lepší.

Odpověď
3 Odpovědi
Tomáš Neugebauer
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Přidal se: před 10 měsíci

Důvěryhodný člen
Reakcí: 57

@vit-hofman

S vaším názorem nemohu zcela souhlasit. Máte pravdu v tom, že neexistuje oficiální požadavek na kvalifikaci "Podnikový ekolog". To však neznamená, že by bylo vhodnější si místo kurzu na něj udělat auditora ISO 14 001, lépe řečeno auditora podle ČSN EN ISO 19011. Je to obdobné, jako uvést, že místo kvalifikace na odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik je vhodnější si udělat kvalifikaci na auditora BOZP. Tak jako se jedná o rozličné kvalifikace v BOZP, jedná se i o rozličné kvalifikace v oblasti firemní ekologie (nezahrnuje totéž + mnohé víc), a pokud chce působit v oblasti zajišťování firemní ekologie, je určitě vhodnější získat kvalifikaci podnikového ekologa.

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: před 1 rokem

Uznávaný člen
Reakcí: 256

@neugebauer

Sám nejprve píšete, že kvalifikace "Podnikový ekolog" neexistuje, abyste v závěru dodal, že je kvalifikace "Podnikový ekolog" vhodnější, než auditor.

Pokud má někdo kvalifikaci na auditování oblasti firemní ekologie, musí moc dobře znát, jak mají být procesy nastaveny. A systém řízení dle 14 001 je vlastně přísnější, než požadavky českých právních předpisů. Navíc, pokud bude dělat "kurz" auditora v ČR, budou v kurzu podrobně rozebírány i požadavky českých právních předpisů.

Naproti tomu kurz "Podnikový ekolog" nebo obdobně nazvané kurzy, mají vždy obsah takový, jak jej nastaví organizátor. 

Přirovnání a porovnání s OZO BOZP a auditorem BOZP považuji za vtip.

Já porovnávám neexistující kvalifikaci s normou a velmi často zaváděným systémem řízení vyžadovanou způsobilostí. Vy jste dal do porovnání dvě odbornosti, přesně definované, jednu z nich dokonce právními předpisy.

Odpověď
Tomáš Neugebauer
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Přidal se: před 10 měsíci

Důvěryhodný člen
Reakcí: 57

@vit-hofman

Nejde přece o porovnávání ZÁKONNÝCH požadavků na kvalifikaci, ale porovnávání oblastí, pro které je kvalifikace určena. To je zásadní.

Auditor, jedno zda pro BOZP nebo enviroment, má kvalifikaci pro hodnocení systémů řízení, nikoliv pro zajišťování plnění BOZP, příp. ekologie. Je zásadním omylem, že je větším odborníkem, než firemní ekolog. Každý je odborníkem na něco jiného! Zjednodušeně řečeno, auditor je odborníkem na řízení a firemní ekolog na výkon činnosti. Obdobné je to ve vztahu odborně způsobilé osoby a auditora, který se specializuje na BOZP. Auditor nemá větší znalosti v BOZP, než OZO.

Pokud tazatel chce působit v oblasti zajišťování ekologie (v zaměstnaneckém poměru nebo na živnostenský list), což dovozuji ze zaměření jeho dotazu, je pro něj vhodnější absolvovat kurz podnikového ekologa, než kurz auditora, v kterém získá řadu informací, jež neupotřebí a zároveň nezíská informace, které bude pro svůj výkon práce potřebovat (nebudou v něm podrobně rozebírány požadavky českých právních předpisů, ale pouze informativně). Jedná se o dvě kvalifikace, jež se jen částečně překrývají. Neznamená, že když kvalifikace není upravena právním předpisem, že obecně požadavky na její výkon neexistují.

I když kvalifikace podnikového ekologa není právními předpisy definována, neznamená, že pro její výkon je vhodnější absolvovat kurz pro činnost v příbuzné oblasti. Vím o čem píši, neboť mám, jak kvalifikaci auditora, tak i praxi ve výkonu činnosti firemního ekologa (8 let). Tazateli mnou doporučený kurz jsem k oživení si informací z oblasti ekologie sám absolvoval. Proto jsem si dovolil jej doporučit.

Odpověď
Tomáš Neugebauer
Reakcí: 57
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 10 měsíci

Pane Ševčíku, požadavek na kvalifikaci "podnikový ekolog" není upraven žádným právním předpisem, jak již uvedl p. Hofman (pozor, na záměnu s funkci "odpadový hospodář", kde je požadavek na kvalifikaci stanoven, viz § 15 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Oblast ekologie je velice široká - životní prostředí obecně, posuzování vlivu na životní prostředí, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana ozonové vrstvy atd. Neuvádíte, jaké máte zkušenosti se zajišťováním ekologie, příp. zda nějaké vůbec máte.

Z výše uvedených důvodů doporučuji absolvovat kurz v délce minimálně týdne, pokud jste již v této oblasti působil a potřebujete si jen oživit znalosti, nebo tří týdnů, pokud jste úplným začátečníkem. Úspěšné absolvování zkoušky je vhodné zvláště v případě, pokud teprve začínáte (žádný předpis nepožaduje). Za mnohem důležitější však považuji získání osvědčení, které bude specifikovat rozsah vašich znalostí (co bylo předmětem kurzu).

Podle mého názoru dobrým kurzem pro oživení si problematiky firemní ekologie je "Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí - agenda" od společnosti Gradua - Cegos solutions - viz https://www.gradua.cz/katalog-kurzu/zivotni-prostredi/prakticke-uplatnovani-pravnich-pozadavku-na-zivotni-prostredi-agenda.html

Odpověď
5 Odpovědi
Standa Šefčík
Autorizovaný odborník
(@standa)
Přidal se: před 10 měsíci

Aktivní člen
Reakcí: 16

@neugebauer

Za názory děkuji. Mám úplně základní ponětí o tomto, nicméně požadavek firem, pro které dělám je na enviroment. Tak se proto ptám, co je lepší. Řekněme jsem úplný začátečník. Našel jsem kurz podnikový ekolog od Envigroup (4dny) nebo od T.E.P. Kubíčková (2 týdny). Ještě jste psal, že existuje odpadový hospodář. To by podnikový ekolog měl také obsáhnout ne? Děkuji.

Odpověď
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: před 1 rokem

Uznávaný člen
Reakcí: 256

@standa

Pokud po mě klient chce i ekologii, tak se ho zeptám, jestli nemám rovnou řešit i daně, mzdy a úklid. Protože to vše s BOZP souvisí úplně stejně, jako právě ekologie. Ale proti gustu 😎

Je potřeba se vzdělávat a rozšiřovat si obzory, to zase jo.

Odpověď
Standa Šefčík
Autorizovaný odborník
(@standa)
Přidal se: před 10 měsíci

Aktivní člen
Reakcí: 16

@vit-hofman

Naprostý souhlas, že se nedá obsáhnout BOZP + PO + Enviroment. Ale spíš mi jde o malé podniky, kde musí vykazovat odpady apod. 1x - 2x ročně a to by zas tak zatěžující být nemělo. Pro výrobní podniky životní prostředí nebudu dělat 🙂

Odpověď
Tomáš Neugebauer
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Přidal se: před 10 měsíci

Důvěryhodný člen
Reakcí: 57

@vit-hofman

Asi mne nebude mít rád, ale opět musím oponovat. Firemní ekologie poměrně úzce souvisí se zajišťováním BOZP. Především se jedná o oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jakož i o oblast prevence závažných havárií. Kumulace BOZP a firemní ekologie na jednoho zaměstnance, nebo dodavatele, není až tak výjimečná.

Odpověď
Tomáš Neugebauer
Autorizovaný odborník
(@neugebauer)
Přidal se: před 10 měsíci

Důvěryhodný člen
Reakcí: 57

@standa

Kurzy podnikového ekologa Envigroupu, ani T.E.P.u neznám, takže mohu posoudit jen z informací, které uvádějí na svých webových stránkách. Obecně pro začátečníka bych doporučil časově rozsáhlejší kurz. Je škoda, že T.E.P. nemá uvedeno jméno, resp. jména přednášejících. Nelze tedy zaujmout nějaké konkrétní stanovisko. Z textu uvedeném na webových stránkách bych soudil, že T.E.P. by mohl být lepší.

Odpadový hospodář je funkce stanovená zákonem o odpadech v rámci odpadového hospodářství. Podnikový ekolog samozřejmě musí být schopen řešit problematiku odpadového hospodářství (prakticky se jedná o základ enviromentu). Avšak pro velké původce odpadu a oprávněné osoby (nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok) a provozovatelé první a druhé fáze provozu skládky zákon o odpadech stanovuje povinnost zajistit si odpadového hospodáře. Ten musí splňovat stanovené kvalifikační požadavky (dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech). Jedná se tedy spíše o "vyšší" kvalifikaci, příp. specializaci. Nepředpokládám, že firmy, pro které pracujete tato kritéria naplňují.

Odpověď
Sdílet: