Upozornění
Clear all

Začlenění - chráněné bydlení  


Lukas
Reakcí: 66
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 1 rokem

Ahoj kolegové,

co myslíte - bytový dům, 4. NP, cca 10 bytových jednotek; dům provozují sociální služby města, jako chráněné bydlení, tj. ubytování osob s částečnou nebo menší mentální retardací, aby se více začlenili do „normálního“ života (předpokládám, že k  tomu bude i kolaudační souhlas). Otázka zní, začlenění domu = složité podmínky pro zásah, vidíte to stejně? 

4 Reakcí
Ing. Vít Hofman
Reakcí: 272
(@vit-hofman)
Uznávaný člen
Přidal se: před 1 rokem

Ve vyhlášce se píše pouze o těžké nebo hluboké mentální retardaci. Tj. stupeň retardace ubytovaných bude nutné ověřit.

Další podmínka. Aby šlo o stavbu ubytovacího zařízení, tak musí mít nejméně 20 lůžek. Nepíšete, kolika lůžkové jsou pokoje? A poslední, pokud je o stavbu ubytovacího zařízení, pak je rozhodné, zda při 4.NP je zřízena chráněná únikové cesta či nikoliv?

Odpověď
Lukas
Reakcí: 66
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Důvěryhodný člen
Přidal se: před 1 rokem

OK, díky; ověřím stupeň postižení - retardace osob. Osobně si myslím, kdyby se prokázalo, že se jedná o onu těžkou nebo hlubokou mentální retardaci, je splněna podmínka § 18, písm. f) Vyhlášky o požární prevenci; u staveb určených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, na základě kolaudačního souhlasu nebo potvrzení SÚ, se nebere v potaz podlažnost objektu.

Pokud dům bude mít dále více jak 20 lůžek a nebude mít CHÚC, bude se navíc jednat o další charakteristiku - podmínku, resp. druhou část písm. f) Vyhlášky, tj. stavba ubytovacího zařízení. 

Odpověď
2 Odpovědi
Ing. Vít Hofman
(@vit-hofman)
Přidal se: před 1 rokem

Uznávaný člen
Reakcí: 272

@lukas

Jasně, jen jsem naznačil, jaké otázky plynou z vašeho dotazu a co je nutno ještě prověřit.

Jen že psychicky postižené osoby nutně neznamenají složité podmínky. A troufnu si říct, že těžká nebo hluboká mentální retardace nebude v ubytovacím zařízení. Že tyto poruchy jsou již na léčebný ústav.

Odpověď
Lukas
Autorizovaný odborník
(@lukas)
Přidal se: před 1 rokem

Důvěryhodný člen
Reakcí: 66

@vit-hofman

OK, díky a souhlas. 

Odpověď
Sdílet: