Spolujízda za trest – kolega řidič porušuje dopravní předpisy!

Co si budeme nalhávat - přiznejme si pravdu. Většina řidičů porušuje nějakým způsobem dopravní předpisy. Nemusí jít nutně jen o rychlou...

Místní provozní bezpečnostní předpis – kdy je nutno jej zpracovat?

O vyhledávání a vyhodnocení rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Místní provozní bezpečnostní předpis, ve zkratce často...

Pracovní rukavice proti mechanickým rizikům

Snad při každé manuální práci, si můžete minimálně odřít ruce nebo se o něco pořezat. Těmto zraněním, někdy drobným, jindy ale...

Povinnosti zaměstnance v BOZP

Snad každému je dnes zřejmé, že zaměstnavatel má v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemalé povinnosti. Zaměstnavatel a jeho...
Bezpečnostní přestávky při práci u počítače

Bezpečnostní přestávky při práci u počítače

Zaměstnanci, kteří pracují trvale u počítače, tedy alespoň polovinu z osmihodinové pracovní směny, mají nárok na bezpečnostní přestávky. Možná je to...

Šikana a stres na pracovišti mnohdy útočí společně

Stres je synonymem pro 21. století, číhá na nás doma i v práci. Ten pracovní ale může být zákeřnější. Zaměstnanci podléhající pracovnímu stresu totiž...

Druhy školení bezpečnosti práce (BOZP)

Jakmile zaměstnavatel vytvoří systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanoví jasná pravidla a opatření, která mají za cíl zabránit negativnímu...

Jak přísné jsou kontroly inspekce práce?

Máte strach z kontroly oblastního inspektorátu práce? A je takový strach oprávněný? Dost možná ano. V minulém roce oblastní inspektoráty práce...

Věčný boj o klimatizaci na pracovišti

Všichni to známe, společně s parným létem přibývá také konfliktů na pracovišti. A to i přesto, že nařízení vlády 361 z roku 2007...

Homeoffice a jeho úskalí z pohledu BOZP

Stále oblíbenějším benefitem a často vlastně i zcela logickým krokem je, že zaměstnavatelé svým zaměstnancům nabízejí možnost pracovat z domova - tedy...