Zaměstnanci nepoužívají OOPP při práci se sbíječkou

Práce s ručním nářadím bez OOPP

Pracovat se sbíjecím kladivem bez rukavic - to se dá pochopit. Bez chráničů sluchu a filtračního respirátoru proti prachu? Hlava nebere, jak...
Práce na lešení bez ochrany proti pádu

Práce na nezajištěné plošině

A co ochranné zábradlí proti pádu? To výrobce neuvádí v návodu, jako nezbytnou součást sestavené plošiny?
Práce ve výšce na střeše bez OOPP

Práce ve výšce bez zajištění

Práce na střeše bez patřičné ochrany proti pádu, to je vlastně doslova sebevražedné chování. Bohužel to stále zaměstnancům příliš nedochází.