Druhy školení bezpečnosti práce (BOZP)

6
Jakmile zaměstnavatel vytvoří systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanoví jasná pravidla a opatření, která mají za cíl zabránit negativnímu...

Školení BOZP a hlavní problémy při jeho provádění

0
Školení bezpečnosti práce nebo často také jen školení BOZP, znamená pro spoustu zaměstnavatelů stále jen nutné zlo, ve kterém nedokáží spatřit...