Úraz při práci s motorovou pilou

Pracovní úraz při kácení stromu

0
Nedostatečné zkušenosti? Nedostatečná příprava? Ignorace předpisů BOZP nebo prostě jen trocha smůly? A možná že kombinace všeho, vedla ke vzniku tohoto nepříjemného...
Školení BOZP zažili možná jen formou e-learningu

Na žebříku pod nakladačem

2
Snad každý, kdo se pohybuje na staveništích, kde jsou současně pracovní stroje už ví, co to je ohrožený prostor. Ale tak pro...
Nevhodně zajištěný otvor v podlaze

Nedostatečně zabezpečený otvor v podlaze

0
Pokud je někde otvor, kterým může osoba propadnout, tento musí být zabezpečený tak, aby i ten největší nešika přežil. Na fotografii vidíte,...

Zřícení plošiny a žijící zaměstnanci díky OOPP

0
Spousta zaměstnanců se mě ptá, proč mají být v plošině uvázaní pomocí OOPP, když má přece plošina ochranné zábradlí? Toto video dá...
Obalená koncovka žebříku

Obalená koncovka žebříku

0
Originální plastová koncovka žebříku se údajně již poškodila, rozbila a odpadla. Aby žebřík při použití nepodrápal podlahu, zaměstnanci si tedy konec podélníku...
Poškozený nožní ovladač lisu

Poškozený nožní ovladač lisu

0
Nožní ovladače musejí mít horní kryt, aby došlo k zabránění náhodného sešlápnutí a tím neúmyslného spuštění zdvihu lisu. Jakmile je kryt poškozen,...
Nevhodný a nebezpečný způsob otevírání zdvižných vrat

Nebezpečný způsob otvírání vrat

0
Pokud se elektrické zařízení rozbije, porouchá nebo jinak ztratí svou plnou funkčnost, jedinou správnou alternativou je vyřadit jej z používání a zajistit...
Nevhodně umístěná odkládací polička

Nevhodně umístěná odkládací polička

0
Umístit poličku na zábradlí ochozu, pod kterým je volná hloubka přibližně 3 m a pod níž se mohou pohybovat lidí, tak to...
Elektrické kabely v olejové vane stroje

Elektrické kabely v oleji

0
Elektrické vodiče - prodlužovací kabely je nutno vést bezpečně. Tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, překroucení, vytržení a zkrátka, aby se...
Poškozená izolace elektrického přívodu ovladače

Nedostatečná ochrana elektrického přívodu

0
Elektrické instalace a zařízení, musejí mít odpovídající krytí, aby nemohlo dojít k dotyku s živými částmi. Pokud se toto krytí jakýmkoliv způsobem...