video

Pracovní úraz při obsluze strojní ohýbačky plechu

Strojní ohýbačky plechu patří mezi vysoce rizikové stroje. Zejména z důvodu, že ne vždy je možno spolehlivě všechny pohyblivé části opatřit ochrannými...
video

Nakladač nabere ženu a hodí ji do násypky

K čemu na videu došlo? Hned k několika pochybením, které málem stály život. Žena se zjevně pohybovala tam,...
video

Selhání zdvižných vrat

I zdvižná vrata musejí splňovat přísná bezpečnostní opatření a jejich funkce a řádný stav musí být nejméně 1 x ročně kontrolován. Jak...
video

Namotání na soustruh

Základní bezpečnostní zásadou při práci na soustruhu, je nesahat do blízkosti rotujících částí a nemít na sobě volné části oděvů. Nejlépe nárukávníky...
video

Padající žebřík na hlavu

Skvělá ukázka toho, jak se to dělat nemá. Veškerý materiál, kdykoliv a kdekoliv, musí být uložen stabilně!
Řezačka mirelonu způsobila úraz

Řezačka uřízla kus prstu

I tak relativně bezpečné zařízení, kterým je ruční řezačka mirelonu, dokáže způsobit velmi závažný pracovní úraz. A přitom stačí jen chvilka nepozornosti...