video

Pracovní úraz při obsluze strojní ohýbačky plechu

Strojní ohýbačky plechu patří mezi vysoce rizikové stroje. Zejména z důvodu, že ne vždy je možno spolehlivě všechny pohyblivé části opatřit ochrannými...
Řemenový převod bez ochranného krytu

Řemenový převod bez krytu

Ať jde o řetěz nebo řemen, důsledky bývají podobné. Lidé bez končetin. Opravdu jde o velmi významné riziko, který není radno podceňovat.
Může vlhkost poškodit elektromotor?

Má elektromotor rád vlhkost?

Tento elektromotor pracuje celé dny v naprosto vlhkém prostředí - v horké vodní páře. Přitom nevypadá, že by k tomu byl konstruován....
Nebezpečný řetězový převod bez krytu

Řetězový převod bez krytu

Jakmile je někde vidět řetězový převod bez krytu, je to vždy o průšvih. Řetězový převod bez ochranného krytu
video

Selhání zdvižných vrat

I zdvižná vrata musejí splňovat přísná bezpečnostní opatření a jejich funkce a řádný stav musí být nejméně 1 x ročně kontrolován. Jak...
video

Namotání na soustruh

Základní bezpečnostní zásadou při práci na soustruhu, je nesahat do blízkosti rotujících částí a nemít na sobě volné části oděvů. Nejlépe nárukávníky...
Zatarasený požární nástěnný hydrant

Zatarasený nástěnný hydrant v obchodním domě

Požární nástěnný hydrant musí být v případě požáru okamžitě použitelný. Není možné, aby osoba, která jej potřebuje a snaží se uhasit požár,...
Přetížený regál s prohnutými policemi

Přetížený regál

Tento regál opravdu nepůsobí, jako by byl v té nejlepší možné kondici. Je poněkud unavený.
Zaskládaný radiátor

Skladování materiálu před radiátor

Místo před radiátorem, není tím ideálním pro skladování materiálu. Zejména ne hořlavého, jako je papír, karton,krabice apod.
Nedostatečný kryt šnekového dopravníku

Nedostatečný kryt šnekového dopravníku

Jakmile je někde prostor na to, aby tam lidé strčili ruku a pokud se v tom prostoru něco nebezpečně točí, pak věřte,...